rézo sossio

cé pa la pène de te cassé la nénett :

 

kan ta pa envi de fer a manjé

 

Kan té tou seul é ke tu ve discuté

 

Kan ta fame te gonfle

 

Kan ton mari regard le foutt

 

Kan ta dé zami

 

Kan tan na pa 

 

 

 

..VIEN O FONETIC

Si tu nou sui sur internette, tu sra tenu o couran de tou lé zévèneman du fonétic : lé mnu spéssio , lé zanimassion , lé zaniversère ...é toultralala

Le fonétic

Le resto képa kom lé zotr

 

     --------------------------------------------------  

                 

 MERKREDI 14 AVRIL

           

              -------------------------------------------------------------

 

lé pla du jour :

(le pla du jour seul ........11.00 €....)

 

Fondan de poulê farssi ô sêp...

gratin dofinoi ê son mèsklun

 

OU

 

Noi de jou de por confitt...

Krêm de moutarde ê son êkrazé de pom-de-têr 

  

   formul avêk un peti dêssèr a  15.00 €....

 

                              Mouss o chokola

                                       ou

                              salad de frui frê

                                       ou

                                   tart tatin

                                       ou

                                  panacota...

               karamêl, chocola, frui rouj ou franboiz

                       

Lidé salad du midi a 15.00 euro

 

  - nisoize

      ou

        - chévre cho

      ou

    - italiénn

         ê   

                                  avêk un peti dêssèr 

 

   

                           --------------------------------- 

  

FORMUL  ANFAN :

Sték aché avec pom-soté ou pate o beur ê une boisson

10.00  euro

( pa de poisson avek lé yeu dan les koin

pa de poulê a la Funés )

Notr bibliotèk

en fonétic :