rézo sossio

cé pa la pène de te cassé la nénett :

 

kan ta pa envi de fer a manjé

 

Kan té tou seul é ke tu ve discuté

 

Kan ta fame te gonfle

 

Kan ton mari regard le foutt

 

Kan ta dé zami

 

Kan tan na pa 

 

 

 

..VIEN O FONETIC

Si tu nou sui sur internette, tu sra tenu o couran de tou lé zévèneman du fonétic : lé mnu spéssio , lé zanimassion , lé zaniversère ...é toultralala

Le fonétic

Le resto képa kom lé zotr

        

 

     --------------------------------------------------  

                           SAMDI  19  OCTOBR 

              ------------------------------------------------------------ 

           

LA FORMUL DU MIDI

                                 Foi de vô...

             o blazamik, êkrazé de patatt ê mèsklun

 

                                     OU 

 

                            Un bou dêll de ré...

                  o beur fondu ê kapr, pom-vapeur

 

                                      OU

 

Lidé salad du midi a 15.00 euro

avek son kafé gourman :

 

  - nisoize

        - chévre cho

       - italiénn    

 

épi pour finire : Le pti kafé gourman du FONETIC .......

Alé zou!  15.00 €

(le pla du jour seul ........11.00 €....)

   

                                       OU 

 

 

FORMUL  ANFAN :

Sték aché avec pom-soté ou pate o beur ê une boisson

10.00  euro

( pa de poisson avek lé yeu dan les koin

pa de poulê a la Funés )

Notr bibliotèk

en fonétic :