rézo sossio

cé pa la pène de te cassé la nénett :

 

kan ta pa envi de fer a manjé

 

Kan té tou seul é ke tu ve discuté

 

Kan ta fame te gonfle

 

Kan ton mari regard le foutt

 

Kan ta dé zami

 

Kan tan na pa 

 

 

 

..VIEN O FONETIC

Si tu nou sui sur internette, tu sra tenu o couran de tou lé zévèneman du fonétic : lé mnu spéssio , lé zanimassion , lé zaniversère ...é toultralala

Le fonétic

Le resto képa kom lé zotr

 

     --------------------------------------------------  

                            MARDI  18  JOUIN

              ------------------------------------------------------------ 

           

LA FORMUL DU MIDI

                          Lapin soté chasseur…

                              ê sé tagliatêll

 

                                     OU

                 

                                 Landivoiz...

une salad dandiv avêk un êminsé de poulê soté a lêstragon

   kopô de parmezan, krouton, tomatt ê pom grani-smiss

 

 

                                      OU

 

                                Boudin noir…

              êkrazé de patatt, pom roti ê mèsklun

 

                                      OU

 

Lidé salad du midi a 15.00 euro

avek son kafé gourman :

 

  - nisoize

        - chévre cho

       - italiénn    

 

épi pour finire : Le pti kafé gourman du FONETIC .......

Alé zou!  15.00 €

(le pla du jour seul ........11.00 €....)

   

                                       OU 

 

 

FORMUL  ANFAN :

Sték aché avec pom-soté ou pate o beur ê une boisson

10.00  euro

( pa de poisson avek lé yeu dan les koin

pa de poulê a la Funés )

Notr bibliotèk

en fonétic :